fredag 7. august 2020

 Nå i disse korona-tidene, ser vi at det er enda viktigere å drive misjon. I Ghana har vi sett at mange mennesker har mistet jobb og levegrunnlaget sitt. Selv fikk jeg endret mine planer, da jeg egentlig skulle være i Ghana fra januar til april, men kunne ikke dra tilbake til Norge i april fordi flyplassen var stengt for utenlandsreiser. Vi har derfor brukt tiden på å besøke en god del av menneskene som har slitt ekstra mye. De har fått matpakker jevnlig levert til hjemmene sine, sammen med gode ord og oppmuntringer.

Dette er arbeid vi vil fortsette med, fordi vi ser at det er veldig viktig. Alle mennesker er verdifulle og elsket av Gud og et budskap vi ønsker å fremme, er at Gud har skapt oss alle med en hensikt og det er ikke at de for alltid skal være mottakere av hjelp fra andre, men at de også skal kunne komme seg på beina og være til hjelp for andre. Derfor får også noen økonomisk støtte til å starte opp igjen et inntektsgivende arbeid, slik at også de på lengre sikt kan være til velsignelse for andre. Men først og fremst må vi vende oss til Gud og gi våre liv og vårt alt til Ham! Så kan vi kanskje ikke redde verden, men vi kan endre livene til enkeltmennesker og vi har også tro på at dette kan ha ringvirkninger.

Dersom du vil ha nyhetsbrev kan du sende meg en mail på misjonsnytt@gmail.com.