lørdag 1. september 2007

Fjellhaug

I løpet av sommeren har jeg forflyttet meg fra Stavanger, via Kristiansand og til Oslo. Jeg begynte på Fjellhaug for snart tre uker siden og her trives jeg. Vi pugger kirkehistorie, dogmatikk og Bibelhistorie så det suser rundt ørene. Som internatboer, har jeg det trivelig. Det bor mange greie folk her, som jeg setter pris på å bli kjent med.

Til nå har jeg vært på møte i Misjonssalen. Det tar ca 45 minutter å gå dit, og det er en fin morgentur. Ellers prøver jeg å få med meg noen av kveldsmøtene her på Fjellhaug. Ti på ni-møtene er geniale. De varer i ti minutter, og vi rekker et par sanger og en liten andakt. Flott å kunne samles om Guds Ord, uten at en trenger å sette av en hel kveld til det.